Download prospektov

 

Výber ložísk

(Rozmery v mm)
Vnútorný priemer Presne
≤ d ≤ d =
Vonkajší priemer Presne
≤ D ≤ D =
Šírka Presne
≤ B ≤ B =

Vývoj týchto ložísk úzko súvisí s riešením uloženia najdôležitejších prvkov textilných strojov. Ich použitie sa neobmedzuje len na textilné stroje, ale aj pre prístrojovú techniku.

Špeciálne dvojradové guľkové ložiská pre textilné stroje sú dimenzované pre vysoké frekvencie otáčania a pomerne malé zaťaženie. Vyznačujú sa vysokou presnosťou rozmerov a spoľahlivosťou chodu, čo zaručuje ich veľkú úžitkovú hodnotu.
Tieto ložiská sú dodávané podľa požiadaviek odberateľov doplnené i o niektoré ďalšie súčiastky, napr. pružné uloženia. V niektorých prípadoch ide o kompletné integrované ložiskové celky, ktoré umožňujú technologicky a ekonomicky efektívnejšiu výrobu textilných strojov.

Výrobky:

  • špeciálne dvojradové guľkové ložiská pre textilné stroje
  • špeciálne dvojradové guľkové ložiská pre prístrojovú techniku
  • jednoradové valčekové ložiská typu VL
  • jednoradové guľkové ložiská rozoberateľné typu E
  • jednoradové valčekové ložiská pre prístrojovú techniku

Aplikácie:

  • krutné jednotky tvarovacích textilných strojov
  • bezvretenové dopriadacie textilné stroje – uloženie spriadacej komory a vyčesávacieho kotúča
  • uloženie textilných vretien

katalóg pre textilný priemysel na stiahnutie (SK, EN)(veľkosť 5,3 MB)