Download prospektov

 

Výber ložísk

(Rozmery v mm)
Vnútorný priemer Presne
≤ d ≤ d =
Vonkajší priemer Presne
≤ D ≤ D =
Šírka Presne
≤ B ≤ B =

Školenie montáže, demontáže a údržby valčekových ložísk pre koľajové vozidlá

Školenia zákazníkov prevádza skúsený a technicky zdatný kolektív inžinierov. Základná pozornosť školiaceho tímu je zameraná predovšetkým na odborné vzdelávanie a rozširovanie vedomostí našich odbytových zákazníkov. Obsah a hĺbka odovzdávaných znalostí sa orientuje v prvom rade na rozšírenie znalostí o našich produktoch, ďalej na zlepšenie spoľahlivosti pri manipulácií s našimi produktmi, pri montáži a demontáži ložísk. Pôsobí preventívne pri dodržiavaní pokynov a postupov pre správnu montáž a demontáž ložísk a ich používanie. 

Jedná z najdôležitejších oblastí, kde sa valivé ložiská KINEX požívajú je železničná doprava. Z tohto dôvodu sa väčšia časť školiacej činnosti orientuje na túto oblasť. KINEX BEARINGS, a.s. ponúka a vykonáva odborné školenia a praktické ukážky montáže a demontáže valivých ložísk do nápravových skríň koľajových vozidiel. Cieľom týchto školení je vyškoliť a zvýšiť spoľahlivosť personálu montážnych prevádzok pre správny výkon montáže valivých ložísk, ktorá je podmienená použitím správnych postupov, náradia, meradiel a mazania. Na základe požiadaviek zákazníkov sú vykonané odborné školenia pre oblasť koľajových vozidiel nákladnej dopravy, metra, prímestskej dopravy a lokomotív.

Školiaci tím KINEX BEARINGS uskutočňujú každý rok množstvo odborných školení po celej Európe (Slovenská republika, Česká republika, Nemecko, Švajčiarsko, Rakúsko, Poľsko, Maďarsko, Srbsko, Rumunsko, Slovinsko, Chorvátsko, Taliansko, Francúzsko, Belgicko,...). Školenia vykonávajú aj mimo Európu.

Po úspešnom absolvovaní školení sú pracovníkom zákazníka vydávané osvedčenia o spôsobilosti prevádzať montáž, demontáž a údržby ložísk KINEX.

Okrem prevádzania školení u zákazníkov, školiaci tím spolupracuje i v oblasti spôsobilosti montážnych pracovísk u týchto zákazníkov. Odporúča meradlá, nástroje, pomôcky, mazadlá a zariadenia, ktoré sú dôležité pre správne vykonanie montáže, demontáže a údržby ložísk.