Download prospektov

 

Výber ložísk

(Rozmery v mm)
Vnútorný priemer Presne
≤ d ≤ d =
Vonkajší priemer Presne
≤ D ≤ D =
Šírka Presne
≤ B ≤ B =

Pri tepelnom spracovaní využívame hlavne tepelné spracovanie v ochrannej atmosfére. Sortiment tepelne spracovávaných súčiastok a polotovarov:

  • ložiskové komponenty pre letecký priemysel
  • súčiastky, odliatky a polotovary pre letecké motory
  • polotovary pre plynové  a parné turbíny
  • strižné náradie, ohýbacie náradie, kovacie zápustky pre výrobcov náradia pre automobilový priemysel
  • tvarové časti foriem na plasty
  • formy na tvarové časti foriem na tlakové liatie Al - zliatín

Zároveň ponúkame komplexné služby v oblasti špeciálnych procesov pre letecký priemysel prostredníctvom moderných špeciálnych kontrolných zariadení – MPI, FPI, EDDY a kontrolu leptaním. Všetky špeciálne procesy prešli certifikáciou Nadcap a získali nasledovné certifikácie:

  • Kontrola vírivými prúdmi: Nadcap AC7114
  • Magnetická prášková kontrola MPI: Nadcap AC7114
  • Fluorescenčná penetračná kontrola FPI: Nadcap AC7114
  • Kontrola leptaním: Nadcap AC7108