Download prospektov

 

Výber ložísk

(Rozmery v mm)
Vnútorný priemer Presne
≤ d ≤ d =
Vonkajší priemer Presne
≤ D ≤ D =
Šírka Presne
≤ B ≤ B =

Vďaka motivácii našich zamestnancov vieme dosiahnuť napĺňanie cieľov a strategického plánu našej spoločnosti. Motivovaný zamestnanec je pre nás spoľahlivým článkom našej služby poskytovanej zákazníkom, kde sa každý jednotlivec svojou kvalitnou a efektívnou prácou podieľa na rozvoji našej spoločnosti.

Odmeňujeme

 • Globálny motivačný program
 • Špeciálne motivačné programy pre jednotlivé oddelenia, príp. definované skupiny
 • Zlepšovacie nápady a návrhy
 • Životné a pracovné jubileá

Staráme sa o zamestnancov

 • príspevok zamestnávateľa na stravu
 • bohatý výber z viacerých druhov jedál vo vlastnej jedálni
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
 • jazykové kurzy

Pomôžeme príspevkom

 • pri finančne náročnej liečbe počas práceneschopnosti
 • pri narodení dieťaťa
 • v ťažkej finančnej a životnej situácii
 • osamelému rodičovi

Myslíme na váš oddych a rodinu

 • wellness program: zabezpečenie relaxačných služieb – masáže, sauna, plaváreň
 • ambulantná kúpeľná liečba
 • organizácia športových aktivít
 • vstupenky a zájazdy na kultúrne podujatia
 • poznávacie zájazdy a výlety
 • akcie pre deti zamestnancov – Deň detí, Mikuláš
 • vianočné koncoročné aktivity

Záleží nám na Vašom názore

 • každoročne prieskum spokojnosti našich zamestnancov „MY“