Download prospektov

 

Výber ložísk

(Rozmery v mm)
Vnútorný priemer Presne
≤ d ≤ d =
Vonkajší priemer Presne
≤ D ≤ D =
Šírka Presne
≤ B ≤ B =

Vízia

  • Byť preferovaný partner pri vytváraní nových riešení pohybu

Poslanie

  • Zvyšovaním kvalifikácie a aktívnym prístupom smerovať k rastu pridanej hodnoty našich produktov s cieľom uspokojovať potreby zákazníkov
  • Zabezpečovať trvalý rast a ekonomickú prosperitu postavenú na dlhodobých a vzájomne výhodných partnerských vzťahoch

Hodnoty

  • Zákaznícka orientácia
  • Inovácia
  • Aktivita
  • Integrita
  • Rešpekt