Dvojradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom

Dvojradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom zodpovedajú svojou konštrukciou a funkciou dvojici jednoradových guľkových ložísk s kosouhlým stykom usporiadaným chrbtami k sebe „O“. Majú na obidvoch krúžkoch pomerne hlboké obežné dráhy a sú nerozoberateľné. V prípade konštrukcie typu „E“ je na jednej strane vyhotovený plniaci otvor.

Optimálnou veľkosťou guliek a ich primknutím k obežným dráham dosahujú relatívne vysoké únosnosti. Môžu pomerne dobre zachytávať radiálne a axiálne zaťaženie v obidvoch smeroch a sú vhodné i pre vysoké frekvencie otáčania. V prípade montáže ložísk s konštrukciou „E“ je nutné ju vykonať tak, aby prevažujúca axiálna sila zaťažovala rad guliek bez plniacich drážok.

Dvojradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom majú obežné dráhy vyhotovené tak, že spojnice stykových bodov obežných dráh s guľkami sa pretínajú s osou mimo ložiska (stykový uhol α = 32°). Z toho dôvodu môžu prenášať klopné momenty v axiálnej rovine, takže pri nedostatku miesta stačí pre uloženie otočnej súčasti len jedno ložisko.

 

Stiahnuť si aktuálny všeobecný katalóg SK

Hlavné rozmery

Hlavné rozmery dvojradových guľkových ložísk s kosouhlým stykom, uvedených v rozmerových tabuľkách, zodpovedajú medzinárodnému rozmerovému plánu ISO 15.

Označovanie

Označovanie ložísk v základnom vyhotovení je uvedené v rozmerových tabuľkách. Modifikácia od základného vyhotovenia sa označuje prídavnými znakmi podľa STN 02 4608.

Ložiská s krytmi

Dvojradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom s krytmi na obidvoch stranách sa vyrábajú s krycími plechmi (2ZR), alebo s tesnením (2RSR).

Ložiská s krytmi na obidvoch stranách sú plnené kvalitným plastickým mazivom, ktorého vlastnosti zabezpečujú mazanie spravidla po celú dobu trvanlivosti ložiska pri normálnych prevádzkových podmienkach.

Klietky

Dvojradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom majú plechovú oceľovú klietku, ktorá sa neoznačuje. Plechové klietky sa vyrábajú v dvoch vyhotoveniach v závislosti od použitej vnútornej konštrukcie.

Ložiská v základnom vyhotovení majú jednodielnú otvorenú klietku, ktorá je podobná plastovým klietkam TNGH. Ložiská v prevedení „E“ majú klietku v tvare S, ktorá je podobná klasickým jednoradovým guľkovým ložískám.

Pre zvláštne prípady uloženia sa vyrábajú niektoré ložiská, ktoré majú polyamidovú klietku, ktorá sa označuje TNGH. Dodávku ložísk s touto klietkou je potrebné vopred prerokovať.

Presnosť

Dvojradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom sa bežne vyrábajú v normálnom stupni presnosti P0 ( znak P0 sa neuvádza ). Pre zvláštne prípady uloženia, náročné na presnosť alebo pracujúce pri vysokej frekvencii otáčania, sa dodávajú ložiská vo vyššom stupni presnosti P6. Medzné hodnoty odchýliek presnosti rozmerov a chodu sú uvedené v ISO 492.

Axiálna vôľa

Bežne vyrábané dvojradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom majú normálnu axiálnu vôľu, ktorá sa neoznačuje. Pre zvláštne prípady uloženia sa dodávajú ložiská so zmenšenou (C2) alebo zväčšenou (C3, C4) axiálnou vôľou.

Naklopiteľnosť

Pre dvojradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom nie je prípustná vzájomná naklopiteľnosť ložiskových krúžkov. Nesúosovosť vyvoláva prídavné zaťaženie ložiska, čím skracuje jeho trvanlivosť.

Radiálne ekvivalentné dynamické a statické zaťaženie

Radiálne ekvivalentné dynamické zaťaženie

Pr = Fr + 0,73 Fa        pre         Fa/Fr ≤ 0,86

Pr = 0,62 Fr + 1,17 Fa        pre        Fa/Fr > 0,86

 

Radiálne ekvivalentné statické zaťaženie

Por = Fr + 0,63 Fa