Špeciálne dvojradové guľkové ložiská pre textilné stroje

Špeciálne dvojradové guľkové ložiská pre textilné stroje a prístrojovú techniku tvoria nerozoberateľný celok, ktorý sa skladá z valcového puzdra a hriadeľa uloženého v dvoch radách guliek. Guľky sú vedené v ľahkých jednostranných klietkach. Obežné dráhy na hriadeli a vo valcovom puzdre sú vyrábané vo vysokom stupni presnosti. Účinné dotykové alebo bezdotykové tesnenia na oboch stranách ložiska zamedzujú vnikaniu nečistôt. Ložiská sú naplnené kvalitným plastickým mazivom, ktoré zabezpečuje dobré mazanie spravidla po celú dobu životnosti ložiska. V niektorých prípadoch umožňuje konštrukcia puzdra aj domazávanie ložiska počas jeho životnosti. 

Špeciálne dvojradové guľkové ložisko tvorí kompletnú jednotku, ktorá umožňuje jednoduchú montáž a ľahkú obsluhu. Vývoj týchto ložísk úzko súvisí s riešením uloženia najdôležitejších prvkov textilných strojov. Ich použitie sa neobmedzuje len na textilné stroje, ale aj pre prístrojovú techniku.

Špeciálne dvojradové guľkové ložiská pre textilné stroje sú dimenzované pre vysoké frekvencie otáčania a pomerne malé zaťaženie. Vyznačujú sa vysokou presnosťou rozmerov a spoľahlivosťou chodu, čo zaručuje ich veľkú úžitkovú hodnotu.
 

Stiahnuť si aktuálny všeobecný katalóg SK