Jednoradové kuželíkové ložiská

Jednoradové kuželíkové ložiská majú jeden rad kuželíkov, ktoré sa funkčným čelom opierajú o vodiaci nákružok vnútorného krúžku. Konštrukcia s veľkým počtom kuželíkov v jednom rade umožňuje týmto ložiskám dosahovať vysokú únosnosť v radiálnom i axiálnom smere. Axiálna zaťažiteľnosť je závislá od veľkosti stykového uhla. Uloženie s jednoradovými kuželíkovými ložiskami tvorí spravidla dvojica ložísk, pretože samotné ložisko môže prenášať axiálne zaťaženie iba v jednom smere. Ložiská sú rozoberateľné. Vnútorný krúžok s kuželíkmi a klietkou tvorí jeden montážny celok a vonkajší krúžok druhý montážny celok. Ložiská sa vyrábajú v metrických i palcových rozmeroch.

 

Stiahnuť si aktuálny všeobecný katalóg SK

Hlavné rozmery

Hlavné rozmery metrických jednoradových kuželíkových ložísk, uvedených v rozmerových tabuľkách, zodpovedajú medzinárodnému rozmerovému plánu ISO 355.

Hlavné rozmery jednoradových kuželíkových ložísk v palcových rozmeroch uvedených v rozmerových tabuľkách zodpovedajú americkej norme ANSI/ AFBMA Standard 19.2 (USA).

Označovanie

Označovanie ložísk v základnom vyhotovení je uvedené v rozmerových tabuľkách. U rady 320 prídavné označenie X znamená, že hlavné rozmery sú zmenené v súlade s doporučením medzinárodných noriem ISO.

Klietka

Jednoradové kuželíkové ložiská majú klietku lisovanú z oceľového plechu, ktorá sa neoznačuje.

Presnosť

Ložiská sa bežne vyrábajú v normálnom stupni presnosti P0, pričom sa označenie neuvádza.

Vnútorná vôľa

Jednoradové kuželíkové ložiská sa montujú obvykle vo dvojiciach, v ktorých sa požadovaná vôľa, prípadne predpätie, nastavuje pri montáži. Veľkosť vôle alebo predpätia sa určuje podľa požiadaviek uloženia.

Naklopiteľnosť

Úložné plochy pre tieto ložiská musia byť súosé, iba s veľmi malými odchýlkami, pretože dovolená naklopiteľnosť krúžkov je veľmi malá. Pri bežných prevádzkových podmienkach je naklopiteľnosť

pri malom zaťažení (Fr < 0,1Cor) 1’ až 1,5’

pri veľkom zaťažení (Fr ≥ 0,1Cor) 2’ až 4’.

Radiálne ekvivalentné dynamické a statické zaťaženie

Metódy výpočtu sú stanovené v normách STN ISO 281 (dynamická) a STN ISO 76 (statická).