Download prospektov

 

Výber ložísk

(Rozmery v mm)
Vnútorný priemer Presne
≤ d ≤ d =
Vonkajší priemer Presne
≤ D ≤ D =
Šírka Presne
≤ B ≤ B =

Spoľahlivá prevádzka valivých ložísk nezávisí len od samotnej kvality ložísk. Životnosť valivého ložiska ovplyvňujú aj ďalšie faktory, najmä prevádzkové prostredie, odborná montáž a správna údržba. Stroje je potrebné udržiavať v dobrom prevádzkovom stave. Okrem zabezpečenia potrebnej súososti uloženia je nutné chrániť ložiská aj pred externými teplotami, vlhkosťou a znečistením.

Musí byť zvolený správny postup montáže a výber vhodného náradia, aby nedošlo k poškodeniu ložísk pri montáži.

Dodržiavanie plánov mazania a údržby, kontrola prevádzkových podmienok je dôležitým predpokladom pre maximálnu životnosť ložísk. K tomu slúžia montážne manuály. Tieto určujú inštrukcie pre montáž, demontáž a kontrolu ložísk.

Montáž, demontáž a údržbu ložísk musia vykonávať kvalifikovaný a odborne spôsobilý personál. Dobre pripravení a zaškolení ľudia používajúci správne zariadenia môžu znížiť poškodenie ložísk pri montáži a údržbe.


KINEX BEARINGS, a.s. dbá na spoľahlivosť, kvalitu ložísk a zabezpečuje odbornú a správnu montáž a údržbu svojich ložísk nielen školením pracovníkov svojich zákazníkov, ale vydáva a odporúča montážne návody, montážne predpisy a katalógy vád, ktoré majú prispievať k zvyšovaniu životnosti a trvanlivosti svojich ložísk.
 

Dokumenty na stiahnutie


Základné pravidlá pri montáži a demontáži ložísk sú uvedené v priloženej publikácii.

Montáž, demontáž a poruchy valivých ložísk (veľkosť 4,8 MB).

Katalóg poškodení používaných ložísk sú uvedené v priloženej publikácii.

Katalóg poškodení používaných ložísk (veľkosť 3,9 MB)