Médiá a Novinky

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
INNOTRANS 2018

INNOTRANS 2018

  S príchodom roku 2018 sa mohli všetci odborníci a nadšenci pre železničný priemysel opäť tešiť na najvýznamnej&s ...

Upevnenie pozície KINEX na Ruskom trhu

Upevnenie pozície KINEX na Ruskom trhu

Spoločnosť KINEX BEARINGS, a.s. sa stala od júla 2018 akcionárom spoločnosti KINEX-RUS so sídlom v Moskve, ktorá je výhradným distrib&u ...

Okrúhle výročia KINEX v roku 2018

Okrúhle výročia KINEX v roku 2018

KINEX BEARINGS, a.s. ako spoločnosť, ktorá nedávno oslavovala svoju 110 ročnú tradíciu, si už historicky prešla nemálo dôležitý ...

Czech Raildays 2018

Czech Raildays 2018

  Už po 19–ty krát sa uskutočnila najvýznamnejšia výstava v Strednej Európe, ktorá je venovaná výrobkom a& ...

HTC Holding sa mení na HTC INVESTMENTS

HTC Holding sa mení na HTC INVESTMENTS

Bratislava, 13. február 2018 – Investičná skupina HTC Holding, a.s., mení svoju komunikačnú pozíciu na globálnom trhu a pri pr&ia ...

Download prospektov

 

Výber ložísk

(Rozmery v mm)
Vnútorný priemer Presne
≤ d ≤ d =
Vonkajší priemer Presne
≤ D ≤ D =
Šírka Presne
≤ B ≤ B =

Spoločnosť KINEX BEARINGS, a.s. sa stala od júla 2018 akcionárom spoločnosti KINEX-RUS so sídlom v Moskve, ktorá je výhradným distribútorom ložísk značky KINEX pre oblasť železničného priemyslu nielen v Ruskej federácii, ale aj ostatných krajinách patriacich do Eurázijskej hospodárskej únie (Bielorusko, Kazachstan, Arménsko a Kirgizsko).

Spoločnosť KINEX BEARINGS  urobila tento krok  na základe dlhodobej úspešnej spolupráce so svojím distribútorom v RF a na základe obojstranného záujmu upevniť pozíciu značky KINEX na ruskom trhu. Získaním podielu  v KINEX - RUS sa tak vytvoril predpoklad pre plynulý a postupne narastajúci objem dodávok ložísk KINEX  na  naplnenie potrieb  OEM trhu ako aj aftermarketu . V súčasnosti  spoločnosť KINEX BEARINGS poskytuje nadštandardnú podporu a popredajné služby nielen svojmu distribútorovi - dcérskej spoločnosti, ale aj koncovým užívateľom ložísk KINEX  v železničnom priemysle v rámci technických konzultácii, poradenstva a školenia. Na druhej strane KINEX BEARINGS  očakáva od priamych kontaktov s užívateľmi ložísk KINEX lepšie poznanie ich potrieb a požiadaviek, ktoré budú podnetom na inovácie a vývoj nových ložísk  pre špecifické potreby tohto trhu.

Cieľom a snahou KINEX BEARINGS bude nadviazať na historicky nadštandardnú spoluprácu a dodávky ložísk pre zákazníkov na  týchto trhoch, ktorá sa  bude rozvíjať na základe vysokej kvality a spoľahlivosti ložísk KINEX a kvalitných  popredajných službách zákazníkom na trhoch Eurázijskej hospodárskej únie.