Médiá a Novinky

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Oznam o zlúčení podnikov

Oznam o zlúčení podnikov

KINEX BEARINGS vstupuje do CK Birla Group KINEX BEARINGS, a.s. Vám s potešením oznamuje, že 15. Januára 2020 úspešne vstúpil ...

Letné textilné výstavy

Letné textilné výstavy

Tohto roku sa spoločnosť KINEX BEARINGS, a.s. zúčastnila dvoch veľtrhov zameraných na textilné a odevné technológie. Prvá výstav ...

Czech Raildays 2019

Czech Raildays 2019

  Už po 20–ty krát sa uskutočnila najvýznamnejšia výstava v Strednej Európe, ktorá je venovaná výrobkom a& ...

Návšteva distribútorov KINEX v Indii

Návšteva distribútorov KINEX v Indii

Indický trh je z pohľadu spoločnosti KINEX BEARINGS veľmi dôležitý a perspektívny. Historicky v Indii mali ložiská z býva ...

Download prospektov

 

Výber ložísk

(Rozmery v mm)
Vnútorný priemer Presne
≤ d ≤ d =
Vonkajší priemer Presne
≤ D ≤ D =
Šírka Presne
≤ B ≤ B =

 

Clean Advantage

KINEX BEARINGS vstupuje do CK Birla Group

KINEX BEARINGS, a.s. Vám s potešením oznamuje, že 15. Januára 2020 úspešne vstúpila do skupiny CK Birla Group, a to spojením sa so spoločnosťou National Engineering Industries Ltd (NEI) – popredným výrobcom a vývozcom ložísk v Indii, cez jej dcérsku spoločnosť vo Švajčiarsku, NBC Global AG.

Toto zlúčenie s NEI umožní spoločnosti KINEX BEARINGS stať sa súčasťou viac ako 2.1 miliardového (EUR) konglomerátu CK Birla Group ako aj posilniť našu pozíciu na celosvetovom trhu ložísk. CK Birla Group je globálne renomovaná skupina prítomná naprieč piatimi kontinentmi, ktorá súčasne spravuje 24 výrobných závodov s viac ako 20 000 zamestnancami. Táto skupina sa zameriava na ložiskový trh cez spoločnosť NEI – vyrábajúc viac ako 200 miliónov ložísk ročne vo viac ako 1 450 typoch.

Ako popredný dodávateľ ložísk sme mali vždy misiu poskytovať lepšie služby našim globálnych zákazníkom a táto fúzia nás privádza o krok bližšie k dosiahnutiu tohto cieľa. Keďže sa obe spoločnosti, NEI a aj KINEX BEARINGS, špecializujú na iné ložiskové aplikácie a produkty, veríme, že spojenie týchto spoločností a vstup KINEX BEARINGS do skupiny CK Birla Group poskytne našim klientom omnoho širšiu dostupnosť nášho produktového portfólia, efektívnejšie výrobné kapacity a silnejšiu teritoriálnu podporu.

 

Krátko o KINEX BEARINGS, a.s.

KINEX BEARINGS, a.s. je významným globálnym dodávateľom štandardných a špeciálnych valivých ložísk pre rôzne priemyselné aplikácie s dosahom do vyše 80 krajín. Táto spoločnosť zamestnáva viac ako 1 000 zamestnancov a má viac ako 100 rokov skúseností so strojárstvom a výrobou ložísk. Špecializuje sa vo výrobe špeciálnych ložísk pre železničný a textilný priemysel, špeciálne ložiská do vodných čerpadiel automobilov, ložiská pre priemyselné odvetvia a ložiskové riešenia pre letectvo. Spoločnosť má sídlo na Slovensku, kde vyrába produkty širokého portfólia v dvoch výrobných závodoch (Bytča a Kysucké Nové Mesto). www.kinex.sk

 

Krátko o NEI (National Engineering Industries Ltd)

Založená v roku 1946 so sídlom v Jaipur, National Engineering Industries Ltd (NEI) je renomovaná za svoju dokonalosť v kvalite a schopnosti dodania. Ložisková výroba NEI distribučne pokrýva celú Indiu a 30 ostatných krajín naprieč piatimi kontinentmi. S počtom 2 800 zamestnancov a štyrmi výrobnými závodmi v Jaipur, Newai (Rajasthan), Manesar (Haryana) a Savli (Gujarat) je NEI vybavená globálnymi výrobnými možnosťami, procesmi a jedným z najlepších R&D stredísk v krajine. www.nbcbearings.com

Tohto roku sa spoločnosť KINEX BEARINGS, a.s. zúčastnila dvoch veľtrhov zameraných na textilné a odevné technológie. Prvá výstava, ITMA, sa po štyroch rokoch vrátila do Európy a v dňoch 20.-26.06. 2019 sa uskutočnila Barcelone. Zúčastnilo sa jej viac ako 1700 vystavovateľov zo 45 krajín a navštívilo ju viac ako 100 tisíc návštevníkov zo 136 krajín. Naša spoločnosť sa pravidelne zúčastňuje tejto výstavy, keďže v oblasti výroby ložísk pre textilné stroje na spriadanie bavlny patrí k svetovým lídrom. KINEX BEARINGS, a.s. vystavovala na stánku s rozlohou 18 m2 umiestnenom v hale 6.

Druhá výstava zameraná na textilný priemysel, TEXFAIR, sa uskutočnila v dňoch 9. – 12.08.2019 v indickom Coimbatore. Tento veľtrh predstavuje vstupnú bránu pre spoločnosti, ktoré sa chcú etablovať na indickom textilnom trhu. Cieľom našej spoločnosti je prezentovať portfólio výrobkov a služieb v oblasti textilného priemyslu a taktiež bližšie zmapovanie indického trhu z pohľadu identifikácie priestoru pre etablovanie sa na ňom.

Účasť na týchto veľtrhoch má pre KINEX BEARINGS, a.s. veľký význam z hľadiska prezentácie spoločnosti a jej ponúkaných produktov v celosvetovom meradle.

Indický trh je z pohľadu spoločnosti KINEX BEARINGS veľmi dôležitý a perspektívny. Historicky v Indii mali ložiská z bývalého Československa dobré meno a KINEX BEARINGS sa snaží rozvíjať aktivity v tejto oblasti. Každoročne realizujeme pracovnú cestu, počas ktorej sa uskutočnia stretnutia s obchodnými partnermi a taktiež organizujeme konferencie pre koncových zákazníkov zo segmentu textilných a štandardných ložísk. Konferencie sú zamerané na prezentáciu spoločnosti, produktov a značky KINEX. Tejto cesty sa zúčastnili obchodný riaditeľ KINEX BEARINGS P. Schnelly, manažér predaja textilných ložísk P. Barka a manažér predaja štandardných ložísk M. Červeňan spolu s našim zástupcom pre indický trh A. Vatsrajom. Na tejto ceste prezentovali výhody, technické parametre a nové technológie používané pri výrobe originálnych ložísk KINEX. Osobný kontakt a stála prítomnosť na tomto teritóriu je predpokladom efektívnej podpory našich partnerov a ďalšieho úspešného rastu predaja.

 

 

Už po 20–ty krát sa uskutočnila najvýznamnejšia výstava v Strednej Európe, ktorá je venovaná výrobkom a službám pre potreby železničnej dopravy Czech Raildays 2019. Výstava sa uskutočnila v dňoch 11.-13.06.2019 v areáli nákladnej stanice železničnej stanice Ostrava hlavná stanica.

Tejto prehliadky dopravnej techniky sa zúčastnilo viac ako 190 vystavujúcich firiem. Z celkového počtu viac ako 6000 návštevníkov tvorila odborná verejnosť  85%. KINEX BEARINGS, a.s. medzi nimi nechýbala ani tento rok, nakoľko  železničný priemysel je odvetvie, pre ktoré smeruje najväčšia časť produkcie spoločnosti. V expozícii sme sa prezentovali hlavne sortimentom ložísk pre osobnú dopravu a trakčné motory železničných koľajových vozidiel. Účasť na tejto akcii má pre KINEX BEARINGS veľký význam z hľadiska prezentácie spoločnosti a jej ponúkaných  produktov v stredoeurópskom regióne. V priebehu výstavy sa uskutočnilo veľa obchodných stretnutí našich zástupcov so stálymi a potenciálnymi európskymi zákazníkmi.