Médiá a Novinky

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
Návšteva distribútorov KINEX v Indii

Návšteva distribútorov KINEX v Indii

Indický trh je z pohľadu spoločnosti KINEX BEARINGS veľmi dôležitý a perspektívny. Historicky v Indii mali ložiská z býva ...

INNOTRANS 2018

INNOTRANS 2018

  S príchodom roku 2018 sa mohli všetci odborníci a nadšenci pre železničný priemysel opäť tešiť na najvýznamnej&s ...

Upevnenie pozície KINEX na Ruskom trhu

Upevnenie pozície KINEX na Ruskom trhu

Spoločnosť KINEX BEARINGS, a.s. sa stala od júla 2018 akcionárom spoločnosti KINEX-RUS so sídlom v Moskve, ktorá je výhradným distrib&u ...

Okrúhle výročia KINEX v roku 2018

Okrúhle výročia KINEX v roku 2018

KINEX BEARINGS, a.s. ako spoločnosť, ktorá nedávno oslavovala svoju 110 ročnú tradíciu, si už historicky prešla nemálo dôležitý ...

Czech Raildays 2018

Czech Raildays 2018

  Už po 19–ty krát sa uskutočnila najvýznamnejšia výstava v Strednej Európe, ktorá je venovaná výrobkom a& ...

HTC Holding sa mení na HTC INVESTMENTS

HTC Holding sa mení na HTC INVESTMENTS

Bratislava, 13. február 2018 – Investičná skupina HTC Holding, a.s., mení svoju komunikačnú pozíciu na globálnom trhu a pri pr&ia ...

Download prospektov

 

Výber ložísk

(Rozmery v mm)
Vnútorný priemer Presne
≤ d ≤ d =
Vonkajší priemer Presne
≤ D ≤ D =
Šírka Presne
≤ B ≤ B =

Sme strojárska spoločnosť zameraná na vývoj a výrobu:

 • radiálnych jednoradových guľkových a valčekových ložísk a ich komponentov pre strojársky a koľajový priemysel a výrobou obrábacích strojov a špeciálneho náradie vo VZ KNM,
 • špeciálnych dvojradových guľkových a valčekových ložísk pre automobilový, textilný a letecký priemysel vo VZ KBY,
 • všeobecnú strojársku výrobu, výrobu náradia, komponentov pre letecký a zbrojársky priemysel a výrobu a montáž oceľových konštrukcií v KB.

 

Uvedomujeme si, že dôvera, spokojnosť našich zákazníkov a bezpečnosť našich výrobkov sú  najdôležitejšie ciele skupiny KINEX BEARINGS napomáhajúce pri získavaní konkurenčnej výhody.

 

 

Preto stanovujeme nasledovnú politiku kvality:

 • kvalitou výrobkov a poskytovaných služieb udržiavať a zvyšovať dôveru a spokojnosť zákazníkov,
 • úrovňou spolupráce, založenou na korektných, dlhodobých, otvorených a vzájomne výhodných vzťahoch udržať a získať nových zákazníkov v oblasti automobilového, železničného, leteckého, textilného, stavebného a strojárskeho priemyslu,
 • systém manažérstva kvality udržiavať tak, aby bol účinný, efektívny, zdokonaľovať ho podľa požiadaviek zákazníkov, zákonných požiadaviek a vlastných potrieb,
 • v záujme dosahovania kvality a bezpečnosti výrobkov uplatňovať prevenciu a stratégiu nulových chýb,
 • pokračovaním rozvoja činností, ktoré nadväzujú na dosahované výsledky a tradície spoločností, optimalizáciou výrobných procesov, zavádzaním nových technológií, modernizáciou strojného vybavenia, využívaním schopností a skúseností zamestnancov zvyšovať spokojnosť zákazníkov, bezpečnosť v automobilovom, železničnom , v leteckom a v stavebnom priemysle, ako aj prosperitu majiteľov a zamestnancov,
 • vo všetkých procesoch a činnostiach realizovať stratégiu trvalého zlepšovania s cieľom zvyšovania kvality, bezpečnosti výrobkov, hodnoty výrobkov a poskytovaných služieb pre zákazníka,
 • riadiť všetky procesy so zámerom znižovania rizík a negatívnych dopadov,
 • rozvíjať partnerské vzťahy a spoluprácu s rozhodujúcimi dodávateľmi s cieľom ich kladného vplyvu na kvalitu a konkurencieschopnosť našich výrobkov, poskytovaných služieb,
 • zvyšovať povedomie zamestnancov o zodpovednosti za kvalitu a bezpečnosť ich výstupov, neustále rozvíjať ich odborné znalosti, povedomie o kvalite formou vzdelávania, tréningu a motiváciou na všetkých úrovniach, udržiavať a zlepšovať zavedený systém manažérstva kvality založený na medzinárodných normách ISO 9001, DIN EN 15 085-2, ISO / TS 16 949, AS 9100 C, EN ISO 3834-2, STN EN 1090-1,2 a normy IRIS.

 

Vedenie spoločnosti plne podporuje vyhlásenú politiku kvality. Pri jej plnení sa zaväzuje, že bude túto politiku dodržiavať a jej dodržiavanie bude vyžadovať od všetkých zamestnancov spoločnosti a dodávateľských partnerov.