Médiá a Novinky

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
Letné textilné výstavy

Letné textilné výstavy

Tohto roku sa spoločnosť KINEX BEARINGS, a.s. zúčastnila dvoch veľtrhov zameraných na textilné a odevné technológie. Prvá výstav ...

Czech Raildays 2019

Czech Raildays 2019

  Už po 20–ty krát sa uskutočnila najvýznamnejšia výstava v Strednej Európe, ktorá je venovaná výrobkom a& ...

Návšteva distribútorov KINEX v Indii

Návšteva distribútorov KINEX v Indii

Indický trh je z pohľadu spoločnosti KINEX BEARINGS veľmi dôležitý a perspektívny. Historicky v Indii mali ložiská z býva ...

INNOTRANS 2018

INNOTRANS 2018

  S príchodom roku 2018 sa mohli všetci odborníci a nadšenci pre železničný priemysel opäť tešiť na najvýznamnej&s ...

Upevnenie pozície KINEX na Ruskom trhu

Upevnenie pozície KINEX na Ruskom trhu

Spoločnosť KINEX BEARINGS, a.s. sa stala od júla 2018 akcionárom spoločnosti KINEX-RUS so sídlom v Moskve, ktorá je výhradným distrib&u ...

Okrúhle výročia KINEX v roku 2018

Okrúhle výročia KINEX v roku 2018

KINEX BEARINGS, a.s. ako spoločnosť, ktorá nedávno oslavovala svoju 110 ročnú tradíciu, si už historicky prešla nemálo dôležitý ...

HTC Holding sa mení na HTC INVESTMENTS

HTC Holding sa mení na HTC INVESTMENTS

Bratislava, 13. február 2018 – Investičná skupina HTC Holding, a.s., mení svoju komunikačnú pozíciu na globálnom trhu a pri pr&ia ...

Download prospektov

 

Výber ložísk

(Rozmery v mm)
Vnútorný priemer Presne
≤ d ≤ d =
Vonkajší priemer Presne
≤ D ≤ D =
Šírka Presne
≤ B ≤ B =

Sme strojárska spoločnosť zameraná na vývoj a výrobu:

 • radiálnych jednoradových guľkových a valčekových ložísk a ich komponentov pre strojársky a koľajový priemysel a výrobou obrábacích strojov a špeciálneho náradie vo VP KNM,
 • špeciálnych dvojradových guľkových a valčekových ložísk pre automobilový, textilný a letecký priemysel vo VZ KBY,
 • všeobecnú strojársku výrobu, výrobu náradia, komponentov pre letecký a zbrojársky priemysel a výrobu a montáž oceľových konštrukcií v prevádzke MACHINERY.

 

Uvedomujeme si, že dôvera, spokojnosť našich zákazníkov a bezpečnosť našich výrobkov sú  najdôležitejšie ciele spoločnosti KINEX BEARINGS napomáhajúce pri získavaní konkurenčnej výhody.

 

 

Preto stanovujeme nasledovnú politiku kvality a bezpečnosti:

 • kvalitou , bezpečnosťou produktov a poskytovaných služieb udržiavať a zvyšovať dôveru a spokojnosť zákazníkov,
 • úrovňou spolupráce, založenou na korektných, dlhodobých, otvorených a vzájomne výhodných vzťahoch udržať a získať nových zákazníkov v oblasti automobilového, železničného, leteckého, textilného, stavebného a strojárskeho priemyslu,
 • systém manažérstva kvality udržiavať tak, aby bol účinný, efektívny, zdokonaľovať ho podľa požiadaviek zákazníkov, zákonných/ aplikovateľných požiadaviek a vlastných potrieb,
 • v záujme dosahovania kvality a bezpečnosti produktov a poskytovaných služieb uplatňovať prevenciu a stratégiu nulových chýb,
 • pokračovaním rozvoja činností, ktoré nadväzujú na dosahované výsledky a tradície spoločností, optimalizáciou výrobných procesov, zavádzaním nových technológií, modernizáciou strojného vybavenia, využívaním schopností a skúseností zamestnancov zvyšovať spokojnosť zákazníkov, bezpečnosť v automobilovom, železničnom , v leteckom a v stavebnom priemysle, ako aj prosperitu majiteľov a zamestnancov,
 • vo všetkých procesoch a činnostiach realizovať stratégiu trvalého zlepšovania s cieľom zvyšovania kvality, hodnoty produktov, bezpečnosti produktov a poskytovaných služieb pre zákazníka,
 • riadiť všetky procesy so zámerom znižovania rizík a negatívnych dopadov na zákazníka,
 • rozvíjať partnerské vzťahy a spoluprácu s rozhodujúcimi externými poskytovateľmi a relevantnými zainteresovanými stranami s cieľom ich kladného vplyvu na kvalitu a konkurencieschopnosť našich produktov a poskytovaných služieb,
 • zvyšovať povedomie zamestnancov o zodpovednosti za kvalitu a bezpečnosť ich výstupov, neustále rozvíjať ich odborné znalosti, povedomie o kvalite formou vzdelávania, tréningu a motiváciou na všetkých úrovniach,
 • udržiavať a zlepšovať zavedený systém manažérstva kvality založený na medzinárodných normách ISO 9001, DIN EN 15 085-2, IATF 16 949, AS 9100 D, EN ISO 3834-2, STN EN 1090-1,2 a normy ISO/TS 22 163.

 

Vedenie spoločnosti plne podporuje vyhlásenú politiku kvality a bezpečnosti. Pri jej plnení sa zaväzuje, že bude túto politiku dodržiavať a jej dodržiavanie bude vyžadovať od zamestnancov spoločnosti, externých poskytovateľov a všetkých zainteresovaných strán.