Ihlové puzdrá

Ihlové puzdrá otvorené a uzavreté sú ihlové ložiská o najmenšej radiálnej zástavbovej výške skladajúce sa z tenkostenných bez trieskovo vyrobených vonkajších krúžkov a ihlových klietok. Klietka s ihlami umožňuje valivé uloženie s vysokou únosnosťou a takisto zaisťuje výbornú funkciu ložiska i pri vysokých otáčkach a v dôsledku veľkých priestorov pre mazivo i dlhé domazávacie intervaly.

Tieto ihlové puzdrá pokiaľ nie sú v uložení priamo na kalených hriadeľoch môžu byť kombinované s vnútornými krúžkami LR alebo IR. Označenie vnútorných krúžkov prislúchajúcich k jednotlivým ložiskám je uvedené v rozmerových tabuľkách.

 

Ihlové puzdrá sa dodávajú v týchto prevedeniach:

  • HK – ihlové puzdro otvorené s klietkou
  • BK – ihlové puzdro s klietkou, jednostranne uzavreté

 

Oproti ihlovým puzdrám otvoreným majú ihlové puzdrá uzavreté dno a sú vhodné k uzatvoreniu miest uloženia na konci hriadeľa a k zachyteniu nábehových síl.

 

Stiahnuť si aktuálny všeobecný katalóg SK

Hlavné rozmery

Hlavné rozmery ihlových puzdier otvorených a ihlových puzdier uzavretých, uvedených v rozmerových tabuľkách, zodpovedajú medzinárodnému rozmerovému plánu ISO 3245.

Označovanie

Označovanie ihlových puzdier otvorených a ihlových puzdier uzavretých v základnom vyhotovení je uvedené v rozmerových tabuľkách.

Klietky

Ihlové puzdrá majú oceľovú klietku, ktorá sa neoznačuje. U najmenších rozmerov, alebo pre zvláštne prípady uloženia sa vyrábajú puzdrá s polyamidovou klietkou, ktorá sa označuje prídavným označením TV.

Utesnenie ihlových púzdier

Utesnené ihlové puzdrá majú tesnenia s jazýčkom, ktoré pri normálnych prevádzkových podmienkach chránia puzdro pred znečistením a pred únikom plastického maziva. Použitie je pre teploty v rozsahu −30 °C až +100 °C. Tieto ložiska sa dodávajú zásadne plnené vhodným plastickým mazivom.

 

Hlavné rozmery a označovanie ihlových puzdier v prevedení RS, alebo -2RS je uvedené v rozmerových tabuľkách.

Montážne tolerancie

Tenkostenné vonkajšie krúžky otvorených a uzavretých ihlových puzdier, vyrobené bez trieskovým tvárnením, získavajú až po nalisovaní do diery telesa svoju konečnú rozmerovú a tvarovú presnosť. Rozmerové a tvarové presnosti diery v telese určuje poloha obalovej kružnice a akosť uloženia v zmontovanom stave. Pri dodržaní tolerancií telies uvedených v tabuľke, obalová kružnica ihlových valčekov u tuhých telies približne v tolerančnom poli F8 dáva s uvedenými toleranciami hriadele normálnu prevádzkovú vôľu.

Materiál telesa
(tuhé teleso)
Tolerancia
diery
Tolerancia hriadeľa
bez vnútorného krúžku

s vnútorným krúžkom
oceľ alebo liatina N6 (N7) h5 (h6) k5 (j6)
ľahký kov R6 (R7)

U málo tuhých telies je potreba skúškami nalisovaním zistiť, s akou toleranciou hriadele bude dosiahnutá potrebná radiálna vôľa. Tvarová presnosť diery v telese musí byť v medziach IT 5. Odchýlky šírky ihlových puzdier otvorených a uzavretých sú -0,2 mm.

Kontrola rozmerov ihlových puzdier otvorených a uzavretých

Rozmerová kontrola ihlových puzdier v nezalisovanom stave nie je možná, pretože tenkostenný krúžok môže byť v dôsledku technológie výroby neokrúhly. Až po nalisovaní do diery telesa s doporučenými toleranciami získa ložisko geometrickú presnosť dôležitú pre jeho funkciu.

 

Rozmerová kontrola sa môže vykonať nasledovným spôsobom:

  1. Ložisko sa nalisuje do krúžkového kalibru (hrúbka steny ≥20 mm) s dierou podľa nasledovnej tabuľky.
  2. Pomocou skúšobného trnu sa preveruje, či priemer obalovej kružnice leží v príslušnej toleranciách.

 

Naklopiteľnosť

Pre ihlové puzdrá uložené priamo na kalených hriadeľoch, alebo kombinované s vnútornými krúžkami LR alebo IR, je vzájomná naklopiteľnosť veľmi malá. Prípustné hodnoty naklopenia sú do 2´. Naklopiteľnosť je závislá od vnútornej konštrukcie ložiska, radiálnej vôle v prevádzke a síl a momentov pôsobiacich na ložisko. Z toho dôvodu je uvedená len približná hodnota.

 

Radiálne ekvivalentné dynamické zaťaženie

Pr = Fr

 

Radiálne ekvivalentné statické zaťaženie

Por = Fr