Ihlové ložiská s nákružkami bez vnútorného krúžku

Ihlové ložiská bez vnútorného krúžku a s vnútorným krúžkom sú valivé ložiská pre vysoké zaťaženie s priestorovo nenáročnou konštrukciou. Ihlové valčeky vedené rovnobežne s osou v tvarovo pevnej klietke vykazujú toleranciu priemeru 2 µm. Vonkajší krúžok s nákružkami a klietka s ihlovými valčekmi tvoria konštrukčnú jednotku.

Ihlové ložiská s nákružkami bez vnútorného krúžku sa dodávajú v týchto prevedeniach: NK, NKS, R NA49, R NA69.

 

Ihlové ložiská bez vnútorného krúžku umožňujú optimálne riešenie problému uloženia, kedy môže obežná dráha na hriadeli byť kalená alebo brúsená. Oproti ložiskám s vnútorným krúžkom je možné urobiť hriadele silnejšie a tým tak dosiahnuť zvýšenej presnosti chodu, pretože odpadá tolerancia vnútorného krúžku. Obalová kružnica týchto ihlových ložísk v nezmontovanom stave je v tolerančnom poli F6. Obalovou kružnicou sa rozumie vnútorná kružnica vpísaná ihlovým valčekom, keď doliehajú na obežnú dráhu vonkajšieho krúžku bez vôle. Pre mazanie majú ložiská mazaciu drážku a mazací otvor okrem ložísk NK s F ≤ 10 mm.

 

Stiahnuť si aktuálny všeobecný katalóg SK

Hlavné rozmery

Hlavné rozmery ihlových ložísk, uvedených v rozmerových tabuľkách, zodpovedajú medzinárodnému rozmerovému plánu ISO 1206.

Označovanie

Označovanie ihlových ložísk v základnom vyhotovení je uvedené v rozmerových tabuľkách.

Presnosť

Ihlové ložiská sa bežne vyrábajú v normálnom stupni presnosti P0 (znak P0 sa neuvádza). Pre zvláštne prípady uloženia, náročné na presnosť, sa dodávajú ložiská vo vyššom stupni presnosti P6.

Radiálna vôľa

Bežne vyrábané ihlové ložiská majú normálnu radiálnu vôľu, ktorá sa neoznačuje. Pre zvláštne prípady uloženia sa dodávajú ložiská so zmenšenou (C2), alebo zväčšenou (C3, C4, C5) radiálnou vôľou. Pre ihlové ložiská s vnútorným krúžkom veľkosť radiálnej vôle zodpovedá norme ISO 5753-1.

Klietky

Ihlové ložiská majú oceľovú klietku, ktorá sa neoznačuje. Pre zvláštne prípady uloženia sa vyrábajú niektoré ložiská, ktoré majú polyamidovú klietku, ktorá sa označuje TV. Dodávku ložísk s touto klietkou je potrebné vopred prerokovať.

Naklopiteľnosť

Pre ihlové ložiská s vnútorným krúžkom je vzájomná naklopiteľnosť krúžkov veľmi malá. Prípustné hodnoty naklopenia sú do 2´. Naklopiteľnosť je závislá od vnútornej konštrukcie ložiska, radiálnej vôle v prevádzke a síl a momentov pôsobiacich na ložisko. Z toho dôvodu je uvedená len približná hodnota.

 

Radiálne ekvivalentné dynamické zaťaženie

Pr = Fr

Radiálne ekvivalentné statické zaťaženie

Por = Fr