Vnútorné krúžky

Vnútorné krúžky sú vyrobené z kalenej ocele na valivé ložiská a majú jemne opracované alebo brúsené obežné dráhy.

Používajú sa v nasledujúcich prípadoch:

  • Pri ihlových klietkach, ihlových puzdrách, ihlových ložiskách, ktoré nemôžu používať hriadeľ ako obežnú dráhu.
  • Pri ihlových ložiskách v kombinácii so širokým vnútorným krúžkom, ak majú umožňovať väčšie axiálne posuny hriadeľa proti telesu.
  • Ak je požadovaná optimálna plocha pre jazýčky tesnenia.

 

Stiahnuť si aktuálny všeobecný katalóg SK

 

Vysvetlivky k tabuľke:

○ s mazacím otvorom

• s mazacím otvorom bez nábehovej hrany

Informácie k tabuľkám

Vnútorné krúžky sa dodávajú v týchto prevedeniach:

  • Vnútorný krúžok IR – normálna presnosť, podľa DIN 622
  • Vnútorný krúžok LR – s väčšími toleranciami, viď tolerancie v obrázku v tabuľkách

 

Vysvetlivky k tabuľke:

○ s mazacím otvorom

• s mazacím otvorom bez nábehovej hrany

Vnútorné krúžky IR

Na vnútorných krúžkoch IR je obežná dráha jemne opracovaná. Zrazenia na čelných plochách umožňujú jednoduché zavedenie do ložiska a bráni tomu, aby sa poškodili jazýčky tesnenia v ložisku.. Vnútorné krúžky majú mazací otvor, alebo sú bez neho.

Vnútorné krúžky LR

Na vnútorných krúžkoch LR je obežná dráha brúsená. Čelné plochy sú sústružené, hrany zrazené. Tieto krúžky majú širšie tolerancie ako vnútorné krúžky IR. Preto sú vhodné na použitie tam, kde sú možné väčšie tolerancie šírky a nižšie požiadavky na čelné hádzanie.