Dvojradové súdkové ložiská

Dvojradové súdkové ložiská sú schopné zachytávať veľké radiálne zaťaženie pri súčasnom pôsobení axiálneho zaťaženia v oboch smeroch. Vyznačujú sa veľkým počtom dlhých symetrických súdkov veľkého priemeru v dvoch radách s spoločnou guľovou dráhou na vonkajšom krúžku.

Guľový tvar obežnej dráhy vonkajšieho krúžku umožňuje v prevádzke vzájomné naklopenie krúžkov, čím je zabezpečené rovnomerné rozloženie zaťaženia na valivé telesá aj pri menších výkyvoch hriadeľa, prípadne pri nedodržaní súosovosti úložných plôch ložísk.

Tieto jedinečné parametre umožňujú súdkovým ložiskám dosiahnuť:

• Nižšiu prevádzkovú teplotu a vyššie otáčky

• Prenášať vyššie axiálne zaťaženie,

• Dlhšiu trvanlivosť

 

Stiahnuť si aktuálny všeobecný katalóg SK

Hlavné rozmery

Hlavné rozmery dvojradových súdkových ložísk, uvedených v rozmerových tabuľkách, zodpovedajú medzinárodnému rozmerovému plánu ISO 15.

Označovanie

Označovanie ložísk v základnom vyhotovení je uvedené v rozmerových tabuľkách. Odlišnosť od základného vyhotovenia sa označuje prídavnými znakmi

Kužeľová diera

Dvojradové súdkové ložiská sa vyrábajú s valcovou dierou, alebo s kužeľovou dierou – kuželovitosť 1:12, ktorá sa označuje znakom „K“. Pre radu 240 a 241 je kuželovitosť 1:30, ktorá sa označuje znakom „K30“.

Ložiská s kužeľovou dierou sa upevňujú, buď priamo na kužeľový čap, alebo na valcový čap pomocou upínacích alebo sťahovacích puzdier v súlade s ISO 113 a ISO 2982-1,2.

Označenie upínacích alebo sťahovacích puzdier, prislúchajúcim k jednotlivým ložiskám s kužeľovou dierou, je uvedené v rozmerových tabuľkách.

Drážka a mazacie otvory na vonkajšom krúžku

Dvojradové súdkové ložiská majú na vonkajšom krúžku po obvode drážku a tri mazacie otvory ( W33 ), ktorými sa dá privádzať mazivo priamo do ložiska medzi dva rady súdkov, čím sa dosiahne lepšie mazanie ložísk a vyššia prevádzková spoľahlivosť. Dodávky ložísk bez drážky a mazacích otvorov je potrebné vopred prerokovať.

Konštrukcia ložísk

Vnútorná konštrukcia dvojradových súdkových ložísk používa symetrické súdky a v závislosti od druhu klietky má niekoľko modifikácií.

 

CC ložiská majú vnútorný krúžok bez vodiacich nákružkov a jeden voľný vodiaci krúžok umiestnený medzi dvoma radmi súdkov. Vodiaci krúžok je centrovaný na vnútornom krúžku, na ktorom sú vedené aj dve klietky lisované z oceľového pásu. 

CA ložiská majú vodiace nákružky na vnútornom krúžku. Jednodielna dvojhrebeňová masívna mosadzná klietka je vedená vnútornom krúžku. U rady 213 pre priemer diery d ≤ 100 mm, u rady 222 pre priemer diery d ≤ 110 mm a u rady 223 pre priemer diery d ≤ 90 mm je klietka vedená na valivých telieskach.

MB ložiská majú vodiace nákružky na vnútornom krúžku a dve jednohrebeňové masívne mosadzné klietky vedené na pevnom strednom nákružku.

Presnosť

Dvojradové súdkové ložiská sa bežne vyrábajú v normálnom stupni presnosti P0 (znak P0 sa neuvádza). Dodávku ložísk vo vyššej presnosti je potrebné vopred prerokovať.

Radiálna vôľa

Bežne vyrábané dvojradové súdkové ložiská majú normálnu radiálnu vôľu, ktorá sa neoznačuje. Pre zvláštne prípady uloženia sa dodávajú ložiská so zmenšenou (C2), alebo zväčšenou (C3, C4, C5) radiálnou vôľou.

Naklopiteľnosť

Dvojradové súdkové ložiská sa môžu vyklápať zo strednej polohy bez toho, aby došlo k narušeniu ich správnej funkcie o hodnoty uvedené v tabuľke.

Dovolenné naklopenie Typ ložiska
1°30´ 222XX, 230XX, 231XX, 233XX, 239XX
223XX, 240XX
2°30´ 232XX, 241XX