Špeciálne valčekové ložiská pre koľajové vozidlá

V koľajových vozidlách sa ložiská z produkcie KINEX BEARINGS používajú pre uloženie náprav, v trakčných motoroch a generátoroch, pohonoch ventilátorov, budičoch a nabíjacích dynamách, v motoroch kompresorov a prevodovkách.

Pre uloženie náprav koľajových vozidiel sa vyrábajú ložiská s masívnou mosadznou alebo plastovou klietkou, pre vyššie rýchlosti s upravenou vnútornou konštrukciou.
Pre uloženie trakčných motorov a pohonov sa väčšinou používajú valčekové ložiská s masívnou mosadznou klietkou v rôznych konštrukčných vyhotoveniach.
Výroba ložísk pre koľajové vozidlá je zabezpečovaná v súlade s európskou normou EN 12080. Nápravové ložiská zodpovedajú požiadavkám európskej normy EN 12082, UIC 515-5.
Podrobné informácie o ložiskách pre koľajové vozidlá (výpočty, montáž, demontáž, údržba...) sú uvedené v špeciálnej publikácii „Ložiská pre koľajové vozidlá".

 

Stiahnuť si aktuálny všeobecný katalóg SK