Médiá a Novinky

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
HTC Holding sa mení na HTC INVESTMENTS

HTC Holding sa mení na HTC INVESTMENTS

Bratislava, 13. február 2018 – Investičná skupina HTC Holding, a.s., mení svoju komunikačnú pozíciu na globálnom trhu a pri pr&ia ...

Podnikateľská misia do Mexika

Podnikateľská misia do Mexika

Spoločnosť KINEX BEARINGS sa prostredníctvom svojho zástupcu zúčastnila podnikateľskej misie do Mexika. Misiu organizovala agentúra SARIO pri príle ...

Nové obchodné zastúpenie v Indii

Nové obchodné zastúpenie v Indii

Indický trh je z pohľadu spoločnosti KINEX BEARINGS veľmi dôležitý a perspektívny. Historicky  v Indii mali ložiská z b&yac ...

Inovatívne ložisko pre vodné čerpadlá

Inovatívne ložisko pre vodné čerpadlá

KINEX BEARINGS ako významný dodávateľ ložísk pre vodné čerpadlá spaľovacích motorov vyvinul nové ložisko. Vývoj sa usku ...

KINEX expanduje na východné trhy

KINEX expanduje na východné trhy

V súčasnosti možno zaznamenať u Európskych operátorov jednoznačný trend  orientácie na  subdodávateľskú sieť pre výr ...

TRAKO 2017

TRAKO 2017

Jesenné mesiace sú tradične časom, kedy sa naša spoločnosť zúčastňuje rôznych výstav zameraných na prezentáciu značky a podporu ...

IAA 2017

IAA 2017

Tento rok sa uskutočnila 67. výstava IAA, ktorá je venovaná automobilovému priemyslu. So svojim portfóliom sa tu predstavili  najvýznam ...

Czech Raildays 2017

Czech Raildays 2017

Už po 18 –ty krát sa uskutočnila najvýznamnejšia výstava v Strednej Európe, ktorá je venovaná výrobkom a služb ...

Download prospektov

 

Výber ložísk

(Rozmery v mm)
Vnútorný priemer Presne
≤ d ≤ d =
Vonkajší priemer Presne
≤ D ≤ D =
Šírka Presne
≤ B ≤ B =

Výskum a vývoj je zabezpečovaný vlastným vysokokvalifikovaným kolektívom vývojových pracovníkov v úzkej spolupráci so zákazníkmi a externými partnermi. Inovácia výrobkov je založená na vlastných dlhoročných skúsenostiach a vedomostiach zamestnancov a spolupráci s univerzitami. Taktiež sú do všetkých výrobkov aplikované najnovšie poznatky z materiálového inžinierstva a vlastného know-how z oblasti tepelného spracovania a obrábania kovov.


V materiálovej oblasti sa vývoj zaoberá aplikáciou:

 • nových ložiskových materiálov
 • nových typov materiálov plastových klietok
 • technickej keramiky
 • valivých teliesok
 • povlakovaných materiálov
 • špeciálnych mazív a tribológie
 • znižovaním trenia a energetických strát v eko-dizajne nových výrobkoch 
   

Testovanie a skúšobníctvo

Technické zdroje na skúšanie špeciálnych ložísk

Na skúšanie ložísk je vybudované skúšobné laboratórium ložísk vybavené skúšobnými zariadeniami na overovanie životnosti metódami podľa renomovaných výrobcov automobilov.
Na špeciálne skúšky sú používané jednoúčelové skúšobné zariadenia konštruované špeciálne pre daný typ skúšky.

stend na určovanie životnosti ložísk Fordovou skúškou   

Technické zdroje na skúšanie jednoradových ložísk

 • skúšky ZDÚ katalógových ložísk v rozsahu Ø d = 15 - 130 mm, Ø D = 16 - 250 mm
 • skúšky ZFO katalógových ložísk v rozsahu ø d = 25 - 45 mm, ø D = 68 - 120 mm
 • funkčné skúšky katalógových ložísk v rozsahu ø d = 25 - 85 mm, ø D = 47 - 130 mm
 • skúšky životnosti ložísk pre koľajové vozidlá ø d = 120 - 130 mm, ø D = 240 - 250 mm
 • hodnotenie úrovne vibrácií ložísk od ø d = 10 - 100 mm, ø D = 10 - 160 mm    

 

Rozbor materiálu

Na metalografické rozbory je využívaná špičková technika od svetových dodávateľov (spektrálna analýza, mikrotvrdometria, vyšetrovanie štruktúr).