Download prospektov

 

Výber ložísk

(Rozmery v mm)
Vnútorný priemer Presne
≤ d ≤ d =
Vonkajší priemer Presne
≤ D ≤ D =
Šírka Presne
≤ B ≤ B =

Formulár pre záujemcov o zamestnanie

Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č. 122/2013 Z.z. V súlade so zákonom č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlasím, aby boli moje osobné údaje spracovávané v rámci informačného systému personálnej databázy v spoločnosti KINEX BEARINGS, a.s., a to najmä v rozsahu údajov uvedených v motivačnom liste a životopise. Údaje v mnou uvedenom rozsahu poskytujem dobrovoľne na základe vlastného rozhodnutia a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované spoločnosťou KINEX BEARINGS, a.s. pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas dávam na dobu určitú na 3 roky a po tomto období budú údaje vymazané, alebo môžem kedykoľvek požiadať o vymazanie poslaných údajov. Podľa §28 ods.1 písm. h cit. zákona je možné súhlas kedykoľvek písomne odvolať.
Limit veľkosti pre každý súbor je 100 MB
captcha
Znovu načítať