Médiá a Novinky

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
Návšteva distribútorov KINEX v Indii

Návšteva distribútorov KINEX v Indii

Indický trh je z pohľadu spoločnosti KINEX BEARINGS veľmi dôležitý a perspektívny. Historicky v Indii mali ložiská z býva ...

INNOTRANS 2018

INNOTRANS 2018

  S príchodom roku 2018 sa mohli všetci odborníci a nadšenci pre železničný priemysel opäť tešiť na najvýznamnej&s ...

Upevnenie pozície KINEX na Ruskom trhu

Upevnenie pozície KINEX na Ruskom trhu

Spoločnosť KINEX BEARINGS, a.s. sa stala od júla 2018 akcionárom spoločnosti KINEX-RUS so sídlom v Moskve, ktorá je výhradným distrib&u ...

Okrúhle výročia KINEX v roku 2018

Okrúhle výročia KINEX v roku 2018

KINEX BEARINGS, a.s. ako spoločnosť, ktorá nedávno oslavovala svoju 110 ročnú tradíciu, si už historicky prešla nemálo dôležitý ...

Czech Raildays 2018

Czech Raildays 2018

  Už po 19–ty krát sa uskutočnila najvýznamnejšia výstava v Strednej Európe, ktorá je venovaná výrobkom a& ...

HTC Holding sa mení na HTC INVESTMENTS

HTC Holding sa mení na HTC INVESTMENTS

Bratislava, 13. február 2018 – Investičná skupina HTC Holding, a.s., mení svoju komunikačnú pozíciu na globálnom trhu a pri pr&ia ...

Download prospektov

 

Výber ložísk

(Rozmery v mm)
Vnútorný priemer Presne
≤ d ≤ d =
Vonkajší priemer Presne
≤ D ≤ D =
Šírka Presne
≤ B ≤ B =

Environmentálna politika spoločnosti Kinex Bearings zahŕňa:

 • prevenciu znečistenia životného prostredia
 • minimalizovanie spotreby prírodných zdrojov
 • spĺňanie právnych predpisov


Ložisková divízia KINEX má dlhoročnú tradíciu vo výrobe najmä guľkových a valčekových ložísk ako aj ich komponentov.


Súčasťou vízie KINEX je krédo „byť partner“ aj pre zákazníka, čo predpokladá aj riešenie otázok životného prostredia. Starostlivosť o životné prostredie je preto integrovanou súčasťou všetkých činností.

Manažment spoločnosti prijal Environmentálnu politiku, v ktorej sa zaväzuje:

 • za účelom neustáleho zlepšovania uplatňovať metódy a princípy čistejšej produkcie, prevencie znečisťovania, posúdenia bezpečnosti procesov a analýzy rizík,
 • záväzky, vyplývajúce z právnych požiadaviek v oblasti tvorby a ochrany ŽP, ako aj záväzky vyplývajúce z dobrovoľných dohôd prijatých KINEX sú považované za minimálne požiadavky
 • navrhovať výrobky takým spôsobom, aby bol minimalizovaný ich nežiaduci vplyv na ŽP a environmentálne riziká vznikajúce pri výrobe, distribúcii, použití, likvidácii a recyklácii,
 • podporovať lepšie využívanie surovín a materiálov
 • komunikovať s verejnosťou, s orgánmi štátnej správy, s mimovládnymi organizáciami a vzdelávacími inštitúciami v otázkach ŽP,
 • zosúladiť environmentálne myslenie všetkých spolupracovníkov s ich konaním.