Médiá a Novinky

 1. 1
 2. 2
 3. 3
Czech Raildays 2017

Czech Raildays 2017

Už po 18 –ty krát sa uskutočnila najvýznamnejšia výstava v Strednej Európe, ktorá je venovaná výrobkom a služb ...

Automechanika 2016

Automechanika 2016

V dňoch 13.9. - 17.9.2016 sa konal vo Frankfurte medzinárodný veľtrh Automechanika  2016, ktorý je zameraný na automobilový priemysel. Tohto n ...

INNOTRANS 2016

INNOTRANS 2016

Najvýznamnejší veľtrh pre dodávateľov pre železničný priemysel InnoTrans  privítal svojich návštevníkov v dňoch 20 ...

Download prospektov

 

Výber ložísk

(Rozmery v mm)
Vnútorný priemer Presne
≤ d ≤ d =
Vonkajší priemer Presne
≤ D ≤ D =
Šírka Presne
≤ B ≤ B =

Environmentálna politika spoločnosti Kinex Bearings zahŕňa:

 • prevenciu znečistenia životného prostredia
 • minimalizovanie spotreby prírodných zdrojov
 • spĺňanie právnych predpisov


Ložisková divízia KINEX má dlhoročnú tradíciu vo výrobe najmä guľkových a valčekových ložísk ako aj ich komponentov.


Súčasťou vízie KINEX je krédo „byť partner“ aj pre zákazníka, čo predpokladá aj riešenie otázok životného prostredia. Starostlivosť o životné prostredie je preto integrovanou súčasťou všetkých činností.

Manažment spoločnosti prijal Environmentálnu politiku, v ktorej sa zaväzuje:

 • za účelom neustáleho zlepšovania uplatňovať metódy a princípy čistejšej produkcie, prevencie znečisťovania, posúdenia bezpečnosti procesov a analýzy rizík,
 • záväzky, vyplývajúce z právnych požiadaviek v oblasti tvorby a ochrany ŽP, ako aj záväzky vyplývajúce z dobrovoľných dohôd prijatých KINEX sú považované za minimálne požiadavky
 • navrhovať výrobky takým spôsobom, aby bol minimalizovaný ich nežiaduci vplyv na ŽP a environmentálne riziká vznikajúce pri výrobe, distribúcii, použití, likvidácii a recyklácii,
 • podporovať lepšie využívanie surovín a materiálov
 • komunikovať s verejnosťou, s orgánmi štátnej správy, s mimovládnymi organizáciami a vzdelávacími inštitúciami v otázkach ŽP,
 • zosúladiť environmentálne myslenie všetkých spolupracovníkov s ich konaním.