Médiá a Novinky

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
HTC Holding sa mení na HTC INVESTMENTS

HTC Holding sa mení na HTC INVESTMENTS

Bratislava, 13. február 2018 – Investičná skupina HTC Holding, a.s., mení svoju komunikačnú pozíciu na globálnom trhu a pri pr&ia ...

Podnikateľská misia do Mexika

Podnikateľská misia do Mexika

Spoločnosť KINEX BEARINGS sa prostredníctvom svojho zástupcu zúčastnila podnikateľskej misie do Mexika. Misiu organizovala agentúra SARIO pri príle ...

Nové obchodné zastúpenie v Indii

Nové obchodné zastúpenie v Indii

Indický trh je z pohľadu spoločnosti KINEX BEARINGS veľmi dôležitý a perspektívny. Historicky  v Indii mali ložiská z b&yac ...

Inovatívne ložisko pre vodné čerpadlá

Inovatívne ložisko pre vodné čerpadlá

KINEX BEARINGS ako významný dodávateľ ložísk pre vodné čerpadlá spaľovacích motorov vyvinul nové ložisko. Vývoj sa usku ...

KINEX expanduje na východné trhy

KINEX expanduje na východné trhy

V súčasnosti možno zaznamenať u Európskych operátorov jednoznačný trend  orientácie na  subdodávateľskú sieť pre výr ...

TRAKO 2017

TRAKO 2017

Jesenné mesiace sú tradične časom, kedy sa naša spoločnosť zúčastňuje rôznych výstav zameraných na prezentáciu značky a podporu ...

IAA 2017

IAA 2017

Tento rok sa uskutočnila 67. výstava IAA, ktorá je venovaná automobilovému priemyslu. So svojim portfóliom sa tu predstavili  najvýznam ...

Czech Raildays 2017

Czech Raildays 2017

Už po 18 –ty krát sa uskutočnila najvýznamnejšia výstava v Strednej Európe, ktorá je venovaná výrobkom a služb ...

Download prospektov

 

Výber ložísk

(Rozmery v mm)
Vnútorný priemer Presne
≤ d ≤ d =
Vonkajší priemer Presne
≤ D ≤ D =
Šírka Presne
≤ B ≤ B =

Environmentálna politika spoločnosti Kinex Bearings zahŕňa:

 • prevenciu znečistenia životného prostredia
 • minimalizovanie spotreby prírodných zdrojov
 • spĺňanie právnych predpisov


Ložisková divízia KINEX má dlhoročnú tradíciu vo výrobe najmä guľkových a valčekových ložísk ako aj ich komponentov.


Súčasťou vízie KINEX je krédo „byť partner“ aj pre zákazníka, čo predpokladá aj riešenie otázok životného prostredia. Starostlivosť o životné prostredie je preto integrovanou súčasťou všetkých činností.

Manažment spoločnosti prijal Environmentálnu politiku, v ktorej sa zaväzuje:

 • za účelom neustáleho zlepšovania uplatňovať metódy a princípy čistejšej produkcie, prevencie znečisťovania, posúdenia bezpečnosti procesov a analýzy rizík,
 • záväzky, vyplývajúce z právnych požiadaviek v oblasti tvorby a ochrany ŽP, ako aj záväzky vyplývajúce z dobrovoľných dohôd prijatých KINEX sú považované za minimálne požiadavky
 • navrhovať výrobky takým spôsobom, aby bol minimalizovaný ich nežiaduci vplyv na ŽP a environmentálne riziká vznikajúce pri výrobe, distribúcii, použití, likvidácii a recyklácii,
 • podporovať lepšie využívanie surovín a materiálov
 • komunikovať s verejnosťou, s orgánmi štátnej správy, s mimovládnymi organizáciami a vzdelávacími inštitúciami v otázkach ŽP,
 • zosúladiť environmentálne myslenie všetkých spolupracovníkov s ich konaním.