Médiá a Novinky

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
Letné textilné výstavy

Letné textilné výstavy

Tohto roku sa spoločnosť KINEX BEARINGS, a.s. zúčastnila dvoch veľtrhov zameraných na textilné a odevné technológie. Prvá výstav ...

Czech Raildays 2019

Czech Raildays 2019

  Už po 20–ty krát sa uskutočnila najvýznamnejšia výstava v Strednej Európe, ktorá je venovaná výrobkom a& ...

Návšteva distribútorov KINEX v Indii

Návšteva distribútorov KINEX v Indii

Indický trh je z pohľadu spoločnosti KINEX BEARINGS veľmi dôležitý a perspektívny. Historicky v Indii mali ložiská z býva ...

INNOTRANS 2018

INNOTRANS 2018

  S príchodom roku 2018 sa mohli všetci odborníci a nadšenci pre železničný priemysel opäť tešiť na najvýznamnej&s ...

Upevnenie pozície KINEX na Ruskom trhu

Upevnenie pozície KINEX na Ruskom trhu

Spoločnosť KINEX BEARINGS, a.s. sa stala od júla 2018 akcionárom spoločnosti KINEX-RUS so sídlom v Moskve, ktorá je výhradným distrib&u ...

Okrúhle výročia KINEX v roku 2018

Okrúhle výročia KINEX v roku 2018

KINEX BEARINGS, a.s. ako spoločnosť, ktorá nedávno oslavovala svoju 110 ročnú tradíciu, si už historicky prešla nemálo dôležitý ...

HTC Holding sa mení na HTC INVESTMENTS

HTC Holding sa mení na HTC INVESTMENTS

Bratislava, 13. február 2018 – Investičná skupina HTC Holding, a.s., mení svoju komunikačnú pozíciu na globálnom trhu a pri pr&ia ...

Download prospektov

 

Výber ložísk

(Rozmery v mm)
Vnútorný priemer Presne
≤ d ≤ d =
Vonkajší priemer Presne
≤ D ≤ D =
Šírka Presne
≤ B ≤ B =

Tohto roku sa spoločnosť KINEX BEARINGS, a.s. zúčastnila dvoch veľtrhov zameraných na textilné a odevné technológie. Prvá výstava, ITMA, sa po štyroch rokoch vrátila do Európy a v dňoch 20.-26.06. 2019 sa uskutočnila Barcelone. Zúčastnilo sa jej viac ako 1700 vystavovateľov zo 45 krajín a navštívilo ju viac ako 100 tisíc návštevníkov zo 136 krajín. Naša spoločnosť sa pravidelne zúčastňuje tejto výstavy, keďže v oblasti výroby ložísk pre textilné stroje na spriadanie bavlny patrí k svetovým lídrom. KINEX BEARINGS, a.s. vystavovala na stánku s rozlohou 18 m2 umiestnenom v hale 6.

Druhá výstava zameraná na textilný priemysel, TEXFAIR, sa uskutočnila v dňoch 9. – 12.08.2019 v indickom Coimbatore. Tento veľtrh predstavuje vstupnú bránu pre spoločnosti, ktoré sa chcú etablovať na indickom textilnom trhu. Cieľom našej spoločnosti je prezentovať portfólio výrobkov a služieb v oblasti textilného priemyslu a taktiež bližšie zmapovanie indického trhu z pohľadu identifikácie priestoru pre etablovanie sa na ňom.

Účasť na týchto veľtrhoch má pre KINEX BEARINGS, a.s. veľký význam z hľadiska prezentácie spoločnosti a jej ponúkaných produktov v celosvetovom meradle.

 

Už po 20–ty krát sa uskutočnila najvýznamnejšia výstava v Strednej Európe, ktorá je venovaná výrobkom a službám pre potreby železničnej dopravy Czech Raildays 2019. Výstava sa uskutočnila v dňoch 11.-13.06.2019 v areáli nákladnej stanice železničnej stanice Ostrava hlavná stanica.

Tejto prehliadky dopravnej techniky sa zúčastnilo viac ako 190 vystavujúcich firiem. Z celkového počtu viac ako 6000 návštevníkov tvorila odborná verejnosť  85%. KINEX BEARINGS, a.s. medzi nimi nechýbala ani tento rok, nakoľko  železničný priemysel je odvetvie, pre ktoré smeruje najväčšia časť produkcie spoločnosti. V expozícii sme sa prezentovali hlavne sortimentom ložísk pre osobnú dopravu a trakčné motory železničných koľajových vozidiel. Účasť na tejto akcii má pre KINEX BEARINGS veľký význam z hľadiska prezentácie spoločnosti a jej ponúkaných  produktov v stredoeurópskom regióne. V priebehu výstavy sa uskutočnilo veľa obchodných stretnutí našich zástupcov so stálymi a potenciálnymi európskymi zákazníkmi.

 

 

S príchodom roku 2018 sa mohli všetci odborníci a nadšenci pre železničný priemysel opäť tešiť na najvýznamnejší veľtrh pre železničných dodávateľov, ktorým je výstava InnoTrans. Pre túto platformu je charakteristické, že sa usporiada každý párny rok na výstavisku v Berlíne – čo dáva vystavovateľom vždy príležitosť dostatočne sa pripraviť. V dňoch 18.9.-21.9.2018 tak mohli všetci výrobcovia spojení so železničnou technikou odprezentovať svoje inovatívne dopravné technológie, či už to boli ich najnovšie vozidlá, koľajové vozidlá, komponenty, dopravné technológie alebo systémy.

InnoTrans sa bezpochyby stal najväčšou prehliadkou dopravnej techniky na svete, čo bolo možné sledovať aj v roku 2018. Počet zúčastnených vystavovateľov tento rok dosiahol až 3 062 spoločností, o 57 viac ako v roku 2016, a ako každý párny rok, nechýbali sme ani my - KINEX BEARINGS, a.s. Medzinárodný charakter tejto výstavy opäť zabezpečil aj veľmi vysokú medzinárodnú účasť vystavovateľov, ktorá tvorila až 62% z celkového počtu vystavovateľov, 1 910 spoločností. Berlínsky InnoTrans tento rok zároveň zaujal až 161 157 návštevníkov z 149 rôznych krajín sveta.

Vystavovať na tejto prehliadke je možné v niekoľkých dostupných halách alebo dokonca aj priamo na železničnej trati, čo vždy záleží aj od charakteru vystavovaných produktov či technológií. Náš sortiment ložísk sme tento rok vystavovali v hale 20 na ploche 60m2. Nebola to však len expozícia našich súčasných produktov pre železničnú osobnú a nákladnú dopravu spolu s ložiskovými skriňami, ale aj ukážka vývoja nového produktu TBU – kompaktnej kuželíkovej jednotky pre nápravy železničných koľajových vozidiel.2 v hale 20. V expozícii sme sa prezentovali sortimentom ložísk pre železničnú osobnú dopravu spolu s ložiskovými skriňami. Taktiež sme sa prezentovali vývojom nového produktu TBU – kompaktnej kuželíkovej jednotky pre nápravy železničných koľajových vozidiel.

Indický trh je z pohľadu spoločnosti KINEX BEARINGS veľmi dôležitý a perspektívny. Historicky v Indii mali ložiská z bývalého Československa dobré meno a KINEX BEARINGS sa snaží rozvíjať aktivity v tejto oblasti. Každoročne realizujeme pracovnú cestu, počas ktorej sa uskutočnia stretnutia s obchodnými partnermi a taktiež organizujeme konferencie pre koncových zákazníkov zo segmentu textilných a štandardných ložísk. Konferencie sú zamerané na prezentáciu spoločnosti, produktov a značky KINEX. Tejto cesty sa zúčastnili obchodný riaditeľ KINEX BEARINGS P. Schnelly, manažér predaja textilných ložísk P. Barka a manažér predaja štandardných ložísk M. Červeňan spolu s našim zástupcom pre indický trh A. Vatsrajom. Na tejto ceste prezentovali výhody, technické parametre a nové technológie používané pri výrobe originálnych ložísk KINEX. Osobný kontakt a stála prítomnosť na tomto teritóriu je predpokladom efektívnej podpory našich partnerov a ďalšieho úspešného rastu predaja.

 

Spoločnosť KINEX BEARINGS, a.s. sa stala od júla 2018 akcionárom spoločnosti KINEX-RUS so sídlom v Moskve, ktorá je výhradným distribútorom ložísk značky KINEX pre oblasť železničného priemyslu nielen v Ruskej federácii, ale aj ostatných krajinách patriacich do Eurázijskej hospodárskej únie (Bielorusko, Kazachstan, Arménsko a Kirgizsko).

Spoločnosť KINEX BEARINGS  urobila tento krok  na základe dlhodobej úspešnej spolupráce so svojím distribútorom v RF a na základe obojstranného záujmu upevniť pozíciu značky KINEX na ruskom trhu. Získaním podielu  v KINEX - RUS sa tak vytvoril predpoklad pre plynulý a postupne narastajúci objem dodávok ložísk KINEX  na  naplnenie potrieb  OEM trhu ako aj aftermarketu . V súčasnosti  spoločnosť KINEX BEARINGS poskytuje nadštandardnú podporu a popredajné služby nielen svojmu distribútorovi - dcérskej spoločnosti, ale aj koncovým užívateľom ložísk KINEX  v železničnom priemysle v rámci technických konzultácii, poradenstva a školenia. Na druhej strane KINEX BEARINGS  očakáva od priamych kontaktov s užívateľmi ložísk KINEX lepšie poznanie ich potrieb a požiadaviek, ktoré budú podnetom na inovácie a vývoj nových ložísk  pre špecifické potreby tohto trhu.

Cieľom a snahou KINEX BEARINGS bude nadviazať na historicky nadštandardnú spoluprácu a dodávky ložísk pre zákazníkov na  týchto trhoch, ktorá sa  bude rozvíjať na základe vysokej kvality a spoľahlivosti ložísk KINEX a kvalitných  popredajných službách zákazníkom na trhoch Eurázijskej hospodárskej únie.