Médiá a Novinky

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
Návšteva distribútorov KINEX v Indii

Návšteva distribútorov KINEX v Indii

Indický trh je z pohľadu spoločnosti KINEX BEARINGS veľmi dôležitý a perspektívny. Historicky v Indii mali ložiská z býva ...

INNOTRANS 2018

INNOTRANS 2018

  S príchodom roku 2018 sa mohli všetci odborníci a nadšenci pre železničný priemysel opäť tešiť na najvýznamnej&s ...

Upevnenie pozície KINEX na Ruskom trhu

Upevnenie pozície KINEX na Ruskom trhu

Spoločnosť KINEX BEARINGS, a.s. sa stala od júla 2018 akcionárom spoločnosti KINEX-RUS so sídlom v Moskve, ktorá je výhradným distrib&u ...

Okrúhle výročia KINEX v roku 2018

Okrúhle výročia KINEX v roku 2018

KINEX BEARINGS, a.s. ako spoločnosť, ktorá nedávno oslavovala svoju 110 ročnú tradíciu, si už historicky prešla nemálo dôležitý ...

Czech Raildays 2018

Czech Raildays 2018

  Už po 19–ty krát sa uskutočnila najvýznamnejšia výstava v Strednej Európe, ktorá je venovaná výrobkom a& ...

HTC Holding sa mení na HTC INVESTMENTS

HTC Holding sa mení na HTC INVESTMENTS

Bratislava, 13. február 2018 – Investičná skupina HTC Holding, a.s., mení svoju komunikačnú pozíciu na globálnom trhu a pri pr&ia ...

Download prospektov

 

Výber ložísk

(Rozmery v mm)
Vnútorný priemer Presne
≤ d ≤ d =
Vonkajší priemer Presne
≤ D ≤ D =
Šírka Presne
≤ B ≤ B =

Indický trh je z pohľadu spoločnosti KINEX BEARINGS veľmi dôležitý a perspektívny. Historicky v Indii mali ložiská z bývalého Československa dobré meno a KINEX BEARINGS sa snaží rozvíjať aktivity v tejto oblasti. Každoročne realizujeme pracovnú cestu, počas ktorej sa uskutočnia stretnutia s obchodnými partnermi a taktiež organizujeme konferencie pre koncových zákazníkov zo segmentu textilných a štandardných ložísk. Konferencie sú zamerané na prezentáciu spoločnosti, produktov a značky KINEX. Tejto cesty sa zúčastnili obchodný riaditeľ KINEX BEARINGS P. Schnelly, manažér predaja textilných ložísk P. Barka a manažér predaja štandardných ložísk M. Červeňan spolu s našim zástupcom pre indický trh A. Vatsrajom. Na tejto ceste prezentovali výhody, technické parametre a nové technológie používané pri výrobe originálnych ložísk KINEX. Osobný kontakt a stála prítomnosť na tomto teritóriu je predpokladom efektívnej podpory našich partnerov a ďalšieho úspešného rastu predaja.

 

 

S príchodom roku 2018 sa mohli všetci odborníci a nadšenci pre železničný priemysel opäť tešiť na najvýznamnejší veľtrh pre železničných dodávateľov, ktorým je výstava InnoTrans. Pre túto platformu je charakteristické, že sa usporiada každý párny rok na výstavisku v Berlíne – čo dáva vystavovateľom vždy príležitosť dostatočne sa pripraviť. V dňoch 18.9.-21.9.2018 tak mohli všetci výrobcovia spojení so železničnou technikou odprezentovať svoje inovatívne dopravné technológie, či už to boli ich najnovšie vozidlá, koľajové vozidlá, komponenty, dopravné technológie alebo systémy.

InnoTrans sa bezpochyby stal najväčšou prehliadkou dopravnej techniky na svete, čo bolo možné sledovať aj v roku 2018. Počet zúčastnených vystavovateľov tento rok dosiahol až 3 062 spoločností, o 57 viac ako v roku 2016, a ako každý párny rok, nechýbali sme ani my - KINEX BEARINGS, a.s. Medzinárodný charakter tejto výstavy opäť zabezpečil aj veľmi vysokú medzinárodnú účasť vystavovateľov, ktorá tvorila až 62% z celkového počtu vystavovateľov, 1 910 spoločností. Berlínsky InnoTrans tento rok zároveň zaujal až 161 157 návštevníkov z 149 rôznych krajín sveta.

Vystavovať na tejto prehliadke je možné v niekoľkých dostupných halách alebo dokonca aj priamo na železničnej trati, čo vždy záleží aj od charakteru vystavovaných produktov či technológií. Náš sortiment ložísk sme tento rok vystavovali v hale 20 na ploche 60m2. Nebola to však len expozícia našich súčasných produktov pre železničnú osobnú a nákladnú dopravu spolu s ložiskovými skriňami, ale aj ukážka vývoja nového produktu TBU – kompaktnej kuželíkovej jednotky pre nápravy železničných koľajových vozidiel.2 v hale 20. V expozícii sme sa prezentovali sortimentom ložísk pre železničnú osobnú dopravu spolu s ložiskovými skriňami. Taktiež sme sa prezentovali vývojom nového produktu TBU – kompaktnej kuželíkovej jednotky pre nápravy železničných koľajových vozidiel.

KINEX BEARINGS, a.s. ako spoločnosť, ktorá nedávno oslavovala svoju 110 ročnú tradíciu, si už historicky prešla nemálo dôležitými míľnikmi. Niekoľko desiatok rokov skúseností s konštrukciou a výrobou valivých ložísk sa v dnešnej dobe odzrkadľuje v postavení našej spoločnosti na popredných miestach výrobcov a distribútorov týchto produktov, s dosahom po celom svete. Počas rokov, ktoré spoločnosti pribúdali, a nebolo ich málo, naša spoločnosť prešla viacerými dôležitými okamihmi. Rok 2018 nám všetkým prináša príležitosť pripomenúť si niekoľko dôležitých momentov pre našu spoločnosť v podobe jej okrúhlych výročí.

Rok 1948 – Ako prvý si pripomenieme jeden z najdôležitejších momentov pre našu spoločnosť, ktorý sa stal na jeseň v roku 1948. Je to už neuveriteľných 70 rokov od momentu kedy sa uskutočnil slávnostný výkop a začala výstavba závodu na výrobu valivých ložísk v Kysuckom Novom Meste. Tento významný moment našej histórie prispel k výrobe prvého guľkového ložiska na Slovensku s označením 6204 už o dva roky neskôr, v roku 1950.

Rok 1953 - Rozšírenie spoločnosti o výrobný závod v Kysuckom Novom Meste zároveň obohatilo naše možnosti rozvíjať rôznorodosť nášho sortimentu. Päť rokov po položení základov sa nám rozšíril výrobný program závodu v Kysuckom Novom Meste aj o jednoradové valčekové ložiská. Naša spoločnosť sa vďaka tomu pred 65 rokmi dostala do strojársky silnej pozície, kedy jej portfólio obsahovalo guľkové a zároveň aj valčekové ložiská.

Rok 1958 – Nový sortiment však nebol jedinou pamätnou udalosťou spoločnosti týkajúcej sa založeného závodu v Kysuckom Novom Meste. V roku 1958, datujúc sa desať rokov po založení závodu a päť rokov po začiatku výroby jednoradových valčekových ložísk, sa v areáli závodu zriadila samostatná výskumno–vývojová základňa. Je tomu tak už 60 rokov od prvých inovačných projektov našej spoločnosti uskutočnených v závode v Kysuckom Novom Meste.

Rok 1968 – O niekoľko rokov neskôr sa sortiment opäť rozšíril o nové produkty. Bolo to presne vo štvrtom kvartáli roku 1968 keď sa vo výrobnom závode v Bytči začal vyrábať prvý typ špeciálneho dvojradového guľkového ložiska pre textilný dopriadací bezvretenový stroj. Po rokoch úspešného vývoja ložísk v tejto oblasti a s terajším rozhodujúcim postavením na trhu dnes už môžeme hovoriť o 50 ročnej skúsenosti s výrobou špeciálnych ložísk pre aplikácie textilného priemyslu.

Rok 1978 – Posledný míľnik, ktorý si v tomto roku pripomíname, je zároveň aj najmladší. Rok 1978 bol pre nás významným svojím prepojením so začiatkom výroby špeciálnych ložísk pre vodné čerpadlá spaľovacích motorov do automobilov. V súčasnosti tvoria naše portfólio pre tento segment rôznorodé technologické možnosti, avšak prvé naše výrobky pre tieto aplikácie boli pred 40 rokmi špeciálne dvojradové ložiská, vyrábané v závode v Bytči.

Vďaka roku 2018 si prostredníctvom týchto momentov môžeme zaspomínať na rozhodujúce udalosti v budovaní tradície našej spoločnosti. Spomínajme tak spolu na roky úspechov a rozvoja našej spoločnosti a doprajme si rovnako pestrú budúcnosť.

Spoločnosť KINEX BEARINGS, a.s. sa stala od júla 2018 akcionárom spoločnosti KINEX-RUS so sídlom v Moskve, ktorá je výhradným distribútorom ložísk značky KINEX pre oblasť železničného priemyslu nielen v Ruskej federácii, ale aj ostatných krajinách patriacich do Eurázijskej hospodárskej únie (Bielorusko, Kazachstan, Arménsko a Kirgizsko).

Spoločnosť KINEX BEARINGS  urobila tento krok  na základe dlhodobej úspešnej spolupráce so svojím distribútorom v RF a na základe obojstranného záujmu upevniť pozíciu značky KINEX na ruskom trhu. Získaním podielu  v KINEX - RUS sa tak vytvoril predpoklad pre plynulý a postupne narastajúci objem dodávok ložísk KINEX  na  naplnenie potrieb  OEM trhu ako aj aftermarketu . V súčasnosti  spoločnosť KINEX BEARINGS poskytuje nadštandardnú podporu a popredajné služby nielen svojmu distribútorovi - dcérskej spoločnosti, ale aj koncovým užívateľom ložísk KINEX  v železničnom priemysle v rámci technických konzultácii, poradenstva a školenia. Na druhej strane KINEX BEARINGS  očakáva od priamych kontaktov s užívateľmi ložísk KINEX lepšie poznanie ich potrieb a požiadaviek, ktoré budú podnetom na inovácie a vývoj nových ložísk  pre špecifické potreby tohto trhu.

Cieľom a snahou KINEX BEARINGS bude nadviazať na historicky nadštandardnú spoluprácu a dodávky ložísk pre zákazníkov na  týchto trhoch, ktorá sa  bude rozvíjať na základe vysokej kvality a spoľahlivosti ložísk KINEX a kvalitných  popredajných službách zákazníkom na trhoch Eurázijskej hospodárskej únie.

 

Už po 19–ty krát sa uskutočnila najvýznamnejšia výstava v Strednej Európe, ktorá je venovaná výrobkom a službám pre potreby železničnej dopravy Czech Raildays 2018. Výstava sa uskutočnila v dňoch 19.-21.06.2018 v areáli nákladnej stanice železničnej stanice Ostrava hlavná stanica.

Tejto prehliadky dopravnej techniky sa zúčastnilo viac ako 200 vystavujúcich firiem. Z celkového počtu viac ako 6000 návštevníkov tvorila odborná verejnosť  80%. KINEX BEARINGS, a.s. medzi nimi nechýbala ani tento rok, nakoľko  železničný priemysel je odvetvie, pre ktoré smeruje najväčšia časť produkcie spoločnosti. V expozícii sme sa prezentovali hlavne sortimentom ložísk pre osobnú dopravu a trakčné motory železničných koľajových vozidiel. Účasť na tejto akcii má pre KINEX BEARINGS veľký význam z hľadiska prezentácie spoločnosti a jej ponúkaných  produktov v stredoeurópskom regióne. V priebehu výstavy sa uskutočnilo veľa obchodných stretnutí našich zástupcov so stálymi a potenciálnymi európskymi zákazníkmi.