Výber ložísk

Späť na kategóriu: Špeciálne valčekové ložiská pre koľajové vozidlá
Vnútorný priemer Presne
≤ d ≤ d =
Vonkajší priemer Presne
≤ D ≤ D =
Šírka Presne
≤ B ≤ B =
(Rozmery v mm)

Špeciálne valčekové ložiská pre koľajové vozidlá

Export PDF Tlač
Dopyt Pre viac informácií nás kontaktujte

V koľajových vozidlách sa ložiská z produkcie KINEX BEARINGS používajú pre uloženie náprav, v trakčných motoroch a generátoroch, pohonoch ventilátorov, budičoch a nabíjacích dynamách, v motoroch kompresorov a prevodovkách.

Pre uloženie náprav koľajových vozidiel sa vyrábajú ložiská s masívnou mosadznou alebo plastovou klietkou, pre vyššie rýchlosti s upravenou vnútornou konštrukciou.
Pre uloženie trakčných motorov a pohonov sa väčšinou používajú valčekové ložiská s masívnou mosadznou klietkou v rôznych konštrukčných vyhotoveniach.
Výroba ložísk pre koľajové vozidlá je zabezpečovaná v súlade s európskou normou EN 12080. Nápravové ložiská zodpovedajú požiadavkám európskej normy EN 12082, UIC 515-5.
Podrobné informácie o ložiskách pre koľajové vozidlá (výpočty, montáž, demontáž, údržba...) sú uvedené v špeciálnej publikácii „Ložiská pre koľajové vozidlá".

 

Stiahnuť si aktuálny všeobecný katalóg SK, EN, DE

Rozmery Základná únosnosť Max.
rýchlosť
koľajového
vozidla
Hmotnosť
páru
ložísk
Označenie ložiska Radiálna vôľa
μm
Trieda
presnosti
dynamická statická
d D B b1 Cr Cor min max
mm kN km/h kg
100 180 60 - 333.5 444.4 160 12 PLC 49-200-2 PLC 49-201-2 105 140 P6
110 215 73 - 494.5 668.6 160 24.9 PLC 410-207-1 PLC 410-208-1 105 160 P6
118 215 80 - 519.8 740.9 160 25.7 PLC 410-213-3 PLC 410-214-3 125 165 P0
118 240 80 553.8 742.5 160 32.3 PLC 410-13-2-3 PLC 410-14-2-3 120 160 P6
118 240 80 - 553.8 742.5 160 34.2 PLC 410-23 PLC 410-24 120 160 P0
119 240 80 - 553.8 742.5 160 32.1 PLC 410-13-2-4 PLC 410-14-2-4 120 160 P6
119 240 80 - 553.8 742.5 160 42216 PLC 410-13-2-5 PLC 410-14-2-5 120 160 P6
120 200 62 - 372.8 549.1 120 16 PLC 49-202 PLC 49-203 125 165 P0
120 215 80 - 519.8 740.9 160 42060 PLC 410-213 PLC 410-214 125 165 P0
120 240 80 - 553.8 742.5 160 33.7 PLC 410-13 PLC-410-14 120 160 P0
120 240 80 - 553.8 742.5 160 33.7 PLC 410-13-1 PLC 410-14-1 120 160 P6
120 240 80 - 553.8 742.5 160 42216 PLC 410-13-2 PLC 410-14-2 120 160 P6
127 240 80 - 516.3 752.1 160 30.05 PLC 410-15-2-5 PLC 410-16-2-5 135 180 P6
128 240 80 - 516.3 752.1 160 30.28 PLC 410-15-2-3 PLC 410-16-2-3 135 180 P6
129 240 80 - 516.3 752.1 160 30.42 PLC 410-15-2-4 PLC 410-16-2-4 135 180 P6
129 240 80 - 539.6 775.4 160 30.2 PLC 410-33-2-4 PLC 410-34-2-1 135 180 P6
129 240 80 - 539.6 775.4 160 42246 PLC 410-33-2-9 PLC 410-34-2-9 135 180 P6
130 220 73 - 505.0 761.7 160 - PLC 410-223-2 PLC 410-224-2 135 180 P6
130 240 80 - 516.3 752.1 160 32.7 PLC 410-15 PLC 410-16 135 180 P0
130 240 80 - 516.3 752.1 160 30.65 PLC 410-15-2 PLC 410-16-2 135 180 P6
130 240 80 - 539.6 775.4 160 32.7 PLC 410-33-1 PLC 410-34-1 135 180 P6
130 240 80 - 539.6 775.4 160 30.2 PLC 410-33-2 PLC 410-34-2 135 180 P6
130 240 80 - 539.6 775.4 200 30.6 PLC 410-215 PLC 410-216 130 180 P6
130 250 80 - 580.0 800.3 160 36.6 PLC 410-17 PLC 410-18 135 180 P0
130 250 80 - 580.0 800.3 160 34.2 PLC 410-17-2 PLC 410-18-2 135 180 P0
158 300 84 15 869.5 1214.3 160 58.3 PLC 411-200 PLC 411-201 130 195 P0
159 300 84 15 869.5 1214.3 160 57.9 PLC 411-20 PLC 411-21 130 195 P0
160 300 84 15 869.5 1214.3 160 57.5 PLC 411-10 PLC 411-12 130 195 P0